פנימה הוקמה בשנת 2016 על מנת לבסס את ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, מלוכדת ומשגשגת.

פנימה פועלת לפיתוח פתרונות משותפים אשר ביכולתם לבסס חברה עם חזון, ערכים משותפים וחוסן חברתי.

פנימה מאתרת סוגיות ליבה אסטרטגיות לעתידה של ישראל שביכולתן לצמצם את הקיטוב ולהציע חזון וערכים משותפים. לצד מחקר ולמידת עומק של הסוגיות, פנימה מתמחה בבנייה של שותפויות רחבות ומגוונות המפתחות יחד פתרונות ישימים עם קונצנזוס רחב. פנימה מקדמת את הפתרונות יחד עם הממשלה והכנסת ומתאימה אותם למציאות הישראלית. המדינה לוקחת אחריות על יישום הפתרון ותקצובו. לצד היותה של פנימה “בית של פתרונות”, פנימה ייסדה את “בית יוצר ישראלי” – בית של רעיונות והגות המניחים סדר יום רעיוני סדור באמצעות אנשי ונשות רוח ומעשה המייצגים/ות את כלל החברה הישראלית.

מודל ההשפעה של פנימה

חוזה המדינה

לאור משבר קיטוב הולך ומעמיק ולמול קריסה של אמון הציבור השלטון ומוסדות המדינה, פנימה פועלת לכתיבת “חוזה המדינה”: הגדרה מחודשת של מערכת היחסים בין המדינה, השלטון המקומי, הקהילה והפרט. בפנימה מפתחים פתרונות במגוון רחב של סוגיות ליבה אסטרטגיות: חינוך ציבורי, מודל שירות חדש, ביטחון אישי, ביזור סמכויות מבוסס דמוקרטיה מקומית, שבות והגירה, שייכות החברה הערבית, מקומות קדושים ועוד.

הפתרונות של פנימה

פנימה בוחרת סוגיות ליבה בארבעה תחומים מרכזיים: סדרי שלטון, חברה וכלכלה, יהדות ומדינה וזהות וקהילות. כל סוגיית ליבה מלווה משלב פיתוח הפתרון עם שותפות מגוונת, דרך קידום מדיניות ועד יישום והטמעה ע”י המדינה. להלן פירוט של הפתרונות שלנו – הפרקים הראשונים ב”חוזה המדינה”:

מתווה השירות “שווה לכולם” נולד במטרה לסיים את משבר הגיוס לצה”ל המלווה את ישראל עשרות שנים. מתווה זה מציע מודל חדשני שבמסגרתו כל צעיר וצעירה בישראל משרת/ת בשירות משמעותי ובאופן מותאם מבחינה תרבותית וקהילתית. המתווה מהווה פלטפורמה לביסוס אחריות משותפת, ערכים ואתוס ישראלי, לצד קידום מוביליות חברתית, שייכות ומשמעות.

קראו עוד >

השבת היא נכס לאומי אדיר של עם ישראל, אך בעשורים האחרונים היא הפכה לכר פֹורה למחלוקת חברתית. המתווה של פנימה מגדיר שבת שהיא סמל לאומי ערכי ומאחד המאפשר לכל קהילה להדגיש את ייחודה. חגיגה של תרבות ישראלית מגוונת, המבוססת על ההלכה, לאומיות יהודית וחירות אישית. המתווה של פנימה מייצר, הלכה למעשה, שבת שמהווה סמל לאומי ערכי מאחד המאפשר לכל קהילה להדגיש את ייחודה.

קראו עוד >

סוגיית המקומות הקדושים צפה לסדר היום הציבורי במדינת ישראל במחזוריות קבועה. מאז שנותיה הראשונות של המדינה, הורגלה החברה הישראלית בטקטיקה של דחייה ומסמוס של הכרעות קשות. כיוון שמדובר במרחבים ציבוריים, אזלת היד של המדינה היא בעלת השלכות ומחירים גבוהים במיוחד, הן בחיי אדם – כפי שנוכחנו לראות באסון האזרחי הנורא במירון – והן בפגיעה באתוס המשותף, המתפרק לנגד עינינו לקבוצות ולתתי קבוצות העוינות זו את זו. מתווה פנימה מבקש לבסס את המקומות הקדושים הישראליים כמוקד של חיבור, ולמצות את הפוטנציאל הקיים בהם לקידום סולידריות חברתית.

קראו עוד >

כחלק מפיתוח הפתרונות של פנימה בסוגיית השבות וההגירה, פותח בפנימה מתווה “ממתינים לשב”, העוסק באחת הסוגיות המדממות, מסעירות ומכאיבות לישראלים יוצאי אתיופיה – היחס לקרוביהם מ”זרע ישראל” שנותרו באתיופיה. הפתרון שגובש מאפשר עלייה חלקית בהסכמה של כלל הגורמים השונים תוך הימנעות מיצירת תקדים שיחייב אותם בעתיד. קידום המתווה של פנימה הביא לסיום הפרשה הכאובה ואפשר ל-3,000 משפחות להתאחד לאחר שנים רבות. על פעילות זו זכתה פנימה ב”פרס הראל” להעלאת יהודים ארצה לשנת 2022. 

קראו עוד >

למרחב המקומי יתרונות רבים. הרשויות המקומיות מתאפיינות בקרבה לאזרחים ובהיכרות מעמיקה של העמדות הזהותיות והתרבותיות שלהם. קרבה זו מאפשרת מתן מענה מהיר ומדויק לצרכים המשתנים של התושבים. המתווה של פנימה מחזק את תהליך ביזור הסמכויות מהממשל הארצי לשלטון המקומי תוך כדי ביסוס תרבות דמוקרטית מקומית. במקביל מחזק את הקהילות המקומיות כגורם אסטרטגי המקדם לכידות וחוסן חברתי. כך המדינה עוברת מריכוזיות רבה למשילות משתפת, הרשות המקומית הופכת מזרוע ביצועית לממשל מקומי מוביל, ואילו הקהילות מפתחות זהות מקומית וערכים משותפים.

בתחילת אפריל 2024 השקנו את מדד הדמוקרטיה המקומית לשנת 2023, בתמיכתם ובברכתם של שר הפנים משה ארבל וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו”ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס. 

מדד הדמוקרטיה המקומית נועד לתרום למימוש הפוטנציאל של השלטון המקומי באמצעות חיזוק הדמוקרטיות, המעמד והעצמאות של הרשויות המקומיות בישראל. המדד מציג בפני הציבור, הממשלה והרשויות המקומיות תמונת מצב תקופתית אודות המאפיינים הדמוקרטיים המרכזיים של המרחב המקומי בישראל.

לעמוד מדד הדמוקרטיה המקומית

קראו עוד >

פתרונות בפיתוח

חינוך איכותי הוא מאבני היסוד לחברה משגשגת, למימושם העצמי המלא של האזרחים ולצמצום פערים חברתיים. מתווה החינוך של פנימה יבקש למצוא את שביל הזהב לחינוך שיש בו אלמנטים משמעותיים של בניית חברה, במקביל לקידום ומיצוי מקסימלי של הפרט. המתווה יבקש להמליץ על צעדי מדיניות לביסוס קומת החינוך הממלכתי-ציבורי.

בסוף שנת 2021 הקימה פנימה צוות עבודה העוסק בבחינת סוגיות זהות ושייכות בקרב החברה הערבית בישראל, ובפרט ביחסים העדינים שבין החברה הערבית ומדינת ישראל. צוות זה פועל במספר צירים: צוות מדיניות פנימי, קבוצת עבודה ווַעדת היגוי בכירה. תוצרי העבודה יכללו המלצות מדיניות לממשלה, לרשויות המקומיות ולחברה האזרחית, לקידום תפיסה חדשנית של “ייחוד ויחד”.

בניית רעיון מסדר כולל ורחב למדיניות כוללת בסוגיית שבות וההגירה. הפתרון יעסוק בסוגיית שער הכניסה והתאזרחות של כלל סוגי האוכלוסיות המבקשות להגר לישראל, תוך שמירה על רוב יהודי דמוגרפי ותרבותי. הפתרון יקבע הליך מדורג לשהייה בישראל וצעדים נוספים לאינטגרציה בתרבות הישראלית. עולים יהודים ומתגיירים ייהנו מהליך מזורז, ואוכלוסיות נוספות שיאושרו ייהנו מהליך סדור, קצוב בזמן וברור שיאפשר להם קליטה מיטיבה במדינה וכחלק מהחברה.

המתווים השונים של פנימה אינם פשרה נקודתית, אלא פתרונות ארוכי טווח המשלבים השראה וישימות גבוהה. אנו רואים בהם נדבך מרכזי בסלילת שביל הזהב הישראלי ובחיזוק החוסן החברתי-לאומי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל, ברוח מגילת העצמאות.

השפעה - 2023 | תשפ"ד

פיתוח פתרונות

200 שותפים ושותפות מכלל חלקי החברה הישראלית לקחו חלק בגיבוש ארבעה פתרונות ישראליים משותפים לסוגיית ליבה.
0
שרים, חברי כנסת וראשי ערים
0
בעלי תפקידים בחברה האזרחית ומנהיגים קהילתיים
0
אנשים פרטיים, יזמים ואנשי עסקים

קידום מדיניות

הפתרונות של פנימה אומצו ותוקצבו על ידי המדינה בהשקעה של מאות מליוני שקלים
M 0
משרד הביטחון
M 0
מיזם משותף עם משרד ראש הממשלה וקרן רש"י
M 0
משרד הכלכלה
M 0
משרד התרבות והספורט
M 0
משרד העלייה והקליטה

ביצוע הפתרונות

מדינת ישראל מיישמת ומטמיעה את הפתרונות של פנימה ומייצרת השפעה חברתית רחבה וארוכת טווח.
0
משרתים במודל השירות של פנימה
מיזם משותף
לבנייה והסטנדרטיזציה של המודל החדש
0
רשויות משותפות במיזם
0
מוזיאונים ואתרי מורשת פתוחים בשבת ומונגשים לכלל חלקי החברה
0
יהודים מאתיופיה עלו לישראל

ביצוע הפתרונות

מדינת ישראל מיישמת ומטמיעה את הפתרונות של פנימה ומייצרת השפעה חברתית רחבה וארוכת טווח.
0
משרתים במודל השירות של פנימה
מיזם משותף
לבנייה והסטנדרטיזציה של המודל החדש
0
רשויות משותפות במיזם
0
מוזיאונים ואתרי מורשת פתוחים בשבת ומונגשים לכלל חלקי החברה
0
יהודים מאתיופיה עלו לישראל

פעילות ציבורית

0
פרסומים בתקשורת
0
תקשורת כתובה ואינטרנט
0
ברדיו בטלוויזיה
0
ספרים בהוצאת בית יוצר ישראלי

80% מהמשקיעים של פנימה הם ישראלים

אנשי פנימה

מנהיגות

עלינו במדיה